BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, 12 June 2010

Rasulullah inspirasi utama tempa kejayaan

Kepemimpinan terdahulu wajar dijadikan contoh untuk memangkin keunggulan Islam

ALLAH SWT berfirman maksudnya: "Nabi Muhammad ialah Rasul Allah dan orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang kafir yang (memusuhi Islam), dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri (umat Islam). Engkau melihat mereka tetap beribadat rukuk dan sujud, dengan mengharapkan limpah kurnia (pahala) dari Tuhan mereka serta mengharapkan keredaan-Nya. Tanda yang menunjukkan mereka (sebagai orang salih) ada pada muka mereka - daripada kesan sujud (dan ibadat mereka yang ikhlas). Demikianlah sifat mereka yang disebut dalam Kitab Taurat, dan sifat mereka di dalam Kitab Injil pula ialah: (bahawa mereka diibaratkan) sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dantunasnya, lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya, sehingga ia menjadi kuat lalu ia tegap berdiri di atas (pangkal) batangnya dengan keadaan yang mengagumkan orang yang menanamnya. (Allah menjadikan sahabat Nabi Muhammad dan pengikutnya kembang biak serta kuat gagah sedemikian itu) kerana Dia hendak menjadikan orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki - dengan kembang biaknya umat Islam itu. (Dan selain itu) Allah telah menjanjikan orang yang beriman dan beramal salih daripada mereka, keampunan dan pahala yang besar." (Surah al-Fath: 29)

Ayat yang menyifatkan perihal keadaan Nabi Muhammad SAW dan sahabat baginda di atas datang sesudah ayat yang menyatakan maksudnya: "(Allah yang menyatakan kebenaran itu) Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (Muhammad) dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar (agama Islam), supaya Dia memenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain, dan cukuplah Allah menjadi Saksi (mengenai kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul-Nya itu). (Surah al-Fath: 28)

Ketika memberi komentar kalimat 'supaya Dia memenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain', Sheikh Abdullah Basmeih dalam Tafsir Pimpinan Ar-Rahman menulis: "Apa yang dijanjikan oleh Allah Taala mengenai kejayaan agama Islam mengatasi agama yang lain telah ternyata kebenarannya kerana hanya dalam masa yang singkat saja Islam telah tersebar di merata-rata dunia dan telah menyebabkan umat Islam mencapai zaman yang keemasan, manakala ilmu pengetahuan Islam pula memberikan sumbangan yang besar dalam pembentukan tamadun dunia.

Agama Islam masih berjaya mengatasi agama lain sekalipun sesudah susutnya kuasa politiknya daripada sebahagian besar daerah yang telah dikuasainya �terutama di benua Eropah - dan sesudah susutnya kekuatan umatnya di seluruh dunia berbanding dengan kekuatan umat lain zaman sekarang yang telah muncul di timur dan di barat.

Ya! Agama Islam - menurut keadaannya sebagai agama - masih dan tetap berjaya mengatasi agama yang lain kerana bawaannya sesuai dengan tabiat semula jadi manusia dan undang-undang alam, serta dapat memberikan apa yang diperlukan oleh roh dan akal, dan apa yang diperlukan oleh pembangunan dan kemajuan, juga apa yang diperlukan oleh pelbagai masyarakat daripada segala lapisan."
Nabi Muhammad SAW dan sahabat Baginda adalah pangkal permulaan sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan oleh perut bumi sepanjang sejarahnya menerusi kesaksian ayat 110 Surah Ali Imran kemudian ia ditegaskan Nabi dengan sabdanya yang diriwayatkan Imam Muslim bermaksud: "Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu ialah yang hidup pada zaman kurunku (sahabat), kemudian orang yang hidup sesudah kurunku (tabi'in), kemudian orang yang hidup sesudah mereka (tabi' al-tabi'in), kemudian orang yang hidup sesudah mereka." Nabi Muhammad SAW dan sahabat Baginda ra telah memenuhi kriteria suatu umat manusia yang ideal seperti yang dikehendaki Allah SWT sehingga mereka layak untuk mendapat pujian. Umat ideal itu adalah umat yang cinta Allah, bersifat lemah lembut sesama umat beriman, bersifat tegas gagah terhadap orang kafir, berjuang di jalan Allah dan pemberani. Al-Quran menjelaskan maksudnya: "Wahai orang yang beriman! Sesiapa di antara kamu berpaling tadah daripada agamanya (jadi murtad), maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan Dia; mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang kafir, mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikan-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya kerana Allah Maha Luas limpah kurnia-Nya, lagi Meliputi Pengetahuan-Nya." (Surah al-Maidah: 54)

Dakwah Islamiah telah pun melahirkan satu generasi manusia, generasi sahabat Rasulullah SAW iaitu suatu generasi yang paling istimewa di dalam sejarah Islam dan di dalam sejarah kemanusiaan seluruhnya. Generasi itu tidak pernah muncul dan timbul lagi sesudah itu, walaupun terdapat juga beberapa peribadi dan tokoh tertentu di sepanjang sejarah, tetapi tidaklah lahir lagi segolongan besar manusia, di satu tempat yang tertentu pula, seperti yang telah muncul dan timbul di dalam peringkat pertama daripada penghidupan dakwah ini.

Ini adalah satu fakta dan kenyataan yang terang dan memanglah telah berlaku, mempunyai maksud tertentu yang perlu kita perhatikan dan sayugia kita merenungnya bersungguh-sungguh, agar dapat kita menyelami rahsianya.

Al-Quran yang menjadi sumber dakwah ini masih berada bersama-sama kita. Hadis Rasulullah SAW dan petunjuk-petunjuk daripada perjalanan hidup dan sirahnya yang mulia itu juga masih ada di samping kita seperti juga kedua-duanya telah ada bersama-sama dengan generasi yang terdahulu itu, tidak jejas oleh perjalanan sejarah dan tidak lapuk oleh perkembangan zaman; hanya diri peribadi Rasulullah SAW saja yang telah tiada lagi bersama-sama kita sekarang.
Nabi Muhammad SAW dan sahabat Baginda adalah contoh masyarakat cemerlang yang mengkedepankan keharmonian, perpaduan dan persaudaraan.

Masyarakat yang tersebar di antara mereka satu ajaran Nabi yang bermaksud: "Allah Azza wajalla mewajibkan tujuh hak kepada seorang mukmin terhadap mukmin lainnya, iaitu melihat saudara seimannya dengan rasa hormat dalam pandangan matanya; mencintainya di dalam hatinya; menolong dengan hartanya; tidak menggunjingnya atau mendengar penggunjingan terhadap kawannya; menjenguknya bila sakit; melawat jenazahnya dan tidak menyebut kecuali kebaikannya sesudah dia wafat." (Hadis riwayat Ibnu Babawih)

Sebagai generasi penerus yang ingin menempah kejayaannya masa kini dalam menjunjung tinggi agama Islam, sudah semestinya kita mencontohi generasi utama pendahulu kita. Imam Malik pernah berkata bahawa sesuatu umat tidak akan berhasil menempah kejayaannya kecuali dengan cara yang dilakukan oleh generasi awal dalam menempah kejayaan yang sama. La yasluh qaumun illa bima saluha bihi al-awwalun, ujarnya yang menjadi ristaan sejarah Islam, sedangkan Syed Qutb menyebutkan punca kejayaan generasi terdahulu adalah "sumber pokok yang diceduk oleh generasi pertama itu ialah al-Quran, hanya al-Quran saja. Hadis Rasulullah SAW dan petunjuk beliau adalah semata-mata adalah pentafsiran kepada sumber utama itu."

Akhirnya, sempena Maulidurrasul ke-1484 tahun ini kita semakin yakin bahawa sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sahabat Baginda yang digambarkan oleh al-Quran adalah satu inspirasi utama untuk kembali menempah kejayaan umat Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa'ala alihi wasahbihi wasallam.

0 comments: